UPDATE: MAATREGELEN CORONA VIRUS

In navolging van de Golfclub Heelsum volgen ook wij de adviezen en oproepen van de Nederlandse overheid, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de NGF en het NOC*NSF op.

Aangezien de baan, de horeca en de golfshop per heden (15 maart 2020) zijn gesloten, zullen ook de lessen geen doorgang vinden.

Tevens zullen we iedereen die een les gepland had staan via de email op de hoogte brengen en waar mogelijk een nieuwe datum plannen.

De situatie wordt door ons nauwlettend in de gaten gehouden, de richtlijnen vanuit de overheid en de NGF zullen worden opgevolgd.

Meld je aan

Toptracer competitie:
Closest to Pin

Van 7 november 2022 t/m 28 februari 2023